Financiële planning is voor iedereen interessant. Ook voor jou! Vraag Rosendaal Financieel Advies om raad! 

 

 

Helikopterview of Financiële Foto

Vraag ons om een totaalplaatje. Een foto als het ware van je financiën. Goed belicht, helder en strak gecomponeerd. Onmisbaar voor een goed inzicht. We nemen alles hierin mee – hypotheek, pensioen, levensverzekering, werkloosheid, inkomen, vermogen – en stellen een stevig rapport op.

Een financieel rapport waarin al je geldzaken aan bod komen. Prettig hoor, zo’n handvat voor de toekomst. Vooral degenen die het zonder de zekerheid moeten doen van een stabiel inkomen – ondernemers en ZZP’ers – hebben baat bij zo’n financiële foto. Je weet waar je aan toe bent. Dat geeft rust.

Wie graag verder komt in zijn leven, maakt gebruik van het Financieel Plan. Want bij iedere nieuwe fase of mijlpaal kijk je in je portemonnee: wat kan wel, wat niet? Een huis met een tuin, kinderen, een grote reis, eigen bedrijf, een tuinhuis, eerder stoppen met werken? Wat wil ik?! Kan het wellicht later?

Breek je hoofd niet langer. Vraag Rosendaal Financieel Advies om raad. Indien gewenst kunnen we je op basis van een financieel rapport een secuur uitgewerkt advies aanbieden ten aanzien van al je geldzaken. Dat biedt houvast bij al je belangrijke beslissingen.

Wat gebeurt er met je financiële situatie als je arbeidsongeschikt wordt? Of werkloos? Of als je partner overlijdt?

Inzicht in jouw financiële situatie nu, straks en later

Van financiële planning horen we steeds meer. Een eenduidige definitie van financiële planning is niet te geven, maar het betreft het inventariseren en analyseren van je huidige en toekomstige financiële situatie en de planning daarvan.

In de inventarisatie worden jouw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. In de planning wordt bekeken wat er voor nodig is om deze (financiële) doelen te bereiken. Er wordt gekeken naar de risico's waarmee je rekening dient te houden. Maar met een Financieel Plan wordt het wel eenvoudig. Je kunt met verschillende scenario's rekenen en simpel zien wat de gevolgen zijn.

Binnen een financiële planning wordt gekeken naar een aantal deelgebieden:

Inkomensplanning maakt duidelijk wat jouw huidige consumptief besteedbaar inkomen is. Maar ook biedt het inzicht of je wensen ten aanzien van dit inkomen nu en in de toekomst haalbaar zijn.

En wat gebeurt er met je inkomen als jij onverhoopt komt te overlijden, werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Iedereen heeft daarom goede inkomensplanning nodig. Inzicht en overzicht geeft rust!

Wat kan een specialist voor jou betekenen?

Een financieel planner gaat met jou in gesprek en inventariseert je wensen en doelstellingen. De financieel planner maakt daarbij veelal gebruik van geavanceerde software waarmee snel verschillende scenario's kunnen worden doorgerekend. Daarnaast stelt hij met jou een plan op om de inkomensrisico's te beperken.

Inkomensplanning voor zowel werknemers als ondernemers ten aanzien van:

 • Pensioenopbouw
 • Ouderdomspensioen (je inkomen op pensioendatum)
 • Nabestaandenpensioen (het inkomen van je nabestaanden bij overlijden)
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (je inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid)

Individuele voorzieningen en inkomensplanning:

 • Hypotheek
 • Levensverzekeringen
 • Lijfrenteverzekering
 • Vermogensplanning (schulden & bezittingen)

Nadat jouw situatie en de risico's in kaart zijn gebracht, kan de financieel planner je ook adviseren over welke oplossingen voor jou het beste zijn.

Een belangrijk onderdeel van financiële planning is vermogensplanning. Met alleen financiële planning ben je er niet. Jij wilt immers ook advies hoe je jouw vermogen het beste kunt plannen om je wensen en doelstellingen waar te maken.

Bij een vermogensplanning wordt dan gekeken wat voor jou de mogelijkheden zijn om vermogen te genereren of uit te bouwen, door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen.

Ook wordt gekeken naar hoe en wanneer dit vermogen dient te worden ingezet. Zo kunt je je vermogen aanwenden om dalingen van je inkomen op te vangen. En bij een inkomenspiek kun je je vermogen weer 'aanvullen'.

Vermogensplanning

Nadat de financieel planner jouw financiële situatie in kaart heeft gebracht, kan hij jou adviseren hoe je het beste je vermogen kunt plannen om je risico's te beperken en doelstellingen te behalen. Indien van toepassing kijkt deze specialist ook naar de mogelijkheden om je vermogen over te hevelen naar een volgende generatie en hoe je ervoor kunt zorgen dat de volgende generatie niet teveel belasting betaalt.

Tevens zal hij je kunnen informeren over hoe jij het beste je geld kunt beleggen en welke risico's je bij de verschillende opties loopt. 

Ook jouw wensen en doelstellingen zijn belangrijk

Het gaat bij vermogensplanning niet alleen om het rendement op je vermogen, maar ook om je wensen en doelstellingen en hoe je deze in vervulling kunt laten gaan zonder dat je hiervoor onnodige en ongewenste risico's hoeft te lopen.

Financiële planning is voor iedereen interessant. Nu de overheid steeds verder terugtreedt komt de verantwoordelijk steeds meer bij jouzelf te liggen als individu. Een financiële planning geeft inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden nu en op termijn. Hierdoor ontstaat duidelijkheid, financiële rust en zekerheid.

Bij een goede financiële planning komen verwaarloosde financiële zaken en overlappingen van risico's en verzekeringen al snel boven water. Financiële planning draagt er zorg voor dat jouw financiële huishouding weer opnieuw wordt ingericht en bijgestuurd.

Het kan ook zijn dat je helemaal geen zin hebt om zich hiermee bezig te houden. Het is mogelijk om afspraken te maken over periodieke bijeenkomsten om samen met de financiële planner te bekijken of de financiële planning nog voldoet en wat er mogelijk dient worden bijgestuurd.

Of een financiële planning voor interessant zou kunnen zijn kun je beoordelen aan de hand van een aantal vragen:

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? Wie erft er van mij en blijft mijn partner verzorgd achter? Van welk inkomen dienen mijn partner en kinderen rond te komen? Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen op te voeden? 
 • Wat gebeurt er als mij partner komt te overlijden? Van welk inkomen dien ik en mijn kinderen rond te komen? Kan ik volledig blijven werken? Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen op te voeden? 
 •  Wat gebeurt er als er een kind komt te overlijden? 
 • Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen te laten studeren? 
 • Wanneer kan ik met pensioen?
 • Wat zijn de consequenties als ik van werkgever verander?
 • Kan ik eerder stoppen met werken? Wat voor inkomen heb ik dan te besteden? Wanneer gaat mijn partner met pensioen? Blijft hij/zij wel doorwerken? Welke lasten zijn er dan nog? 
 • Benut ik wel alle fiscale mogelijkheden?
 • Wat zijn de mogelijkheden met de overwaarde van mijn woning? Wanneer kan ik deze inzetten? Zijn hieraan fiscale consequenties verbonden?

Face-to-face advies

Belangrijk bij het advies van Rosendaal Financieel Advies is het persoonlijke contact. Dat vergt tijd, aandacht en betrokkenheid. Alleen zo krijg je het best passende advies, waarop je kunt vertrouwen.

De specialisten waarmee Rosendaal Financieel Advies samenwerkt, werken efficiënt en doelgericht. Het adviesplan bestaat in principe uit vier stappen:

 • Informeren & inventariseren
 • Analyseren & adviseren
 • Bemiddelen
 • Nazorg